Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2015r.

Z A P R O S Z E N I E

 

Rada Nadzorcza Spółki   Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.   55-080 Kąty Wrocławskie  ul. 1 Maja 26B

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz  sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

 

 I. Oferta powinna zawierać:

1.    Informacje o oferencie.

2.    Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do  wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3.    Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, preferowane doświadczenie w branży spółek prawa handlowego - z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie dostarczania wody                       i odprowadzania ścieków (w tym:  lista badanych podmiotów).

4.    Określenie wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

5.    Oświadczenie o gotowości do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, których przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego.

6.    Wstępny harmonogram i terminy przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

 

 II. Podstawowe informacje o spółce

  1. podstawowa działalność: wykonywanie usług w dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  2. zatrudnienie  59 osób (w tym: w dziale księgowości: 4 osoby),

c)     wielkości finansowe za rok 2014:    suma bilansowa                                                                   48 446 162,57 zł

                       przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi                                                    11 186 934,74 zł

                       pozostałe przychody operacyjne                                                                          332 007,03 zł

                       przychody finansowe                                                                                              208 981,72 zł

 

 III. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:

Termin rozpoczęcia badania: grudzień 2015 r.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego: do 31 marca 2015 r.

 

IV. Miejsce przeprowadzenia badania – siedziba spółki.

 

V. Termin złożenia ofert

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w na adres spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie        spółki w terminie do dnia  04 listopada 2015 r. do godz. 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VI. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 12 listopada 2015 r.

 

VII Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty,               bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek  skutków prawnych i finansowych.

 

VIII. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stornie internetowej spółki  www.zgk-katy.pl

 

IX. Pytania prosimy kierować:

- telefonicznie: 71 39 13 247

- e-mail: zgk@zgk-katy.pl                              

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 15 października 2015 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 23-10-2015 07:54:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 23-10-2015 07:54:36